Branchen

Fir allen Altersstufe gerecht kënnen ze ginn, ass de Scoutsgrupp a fënnef Branchen opgedeelt, déi hire Programm den ënnerschiddlechen Alterskategorien upassen.

D’Beaver sinn déi jéngst am Grupp. Si sinn 5-7 Joer al a bei hinnen dréint sech alles drëm, Spaass ze hunn a nei Saachen ze entdecken.
D’Wëllefcher sinn 8-10 Joer al an erliewen flott Aktivitéiten an an em d’Natur.

D’Scouten sinn 11-13 Joer al. An der Patrull huet jidderee seng Chargen a jiddereen huet seng Verantwortung ze droen.D’Explorer sinn 14-15 Joer al. Hei gëtt et kee Chef méi, mee e Responsablen. D’Décisioune sollen zesumme getraff, den Trimesterprogramm zesummen organiséiert gi kënnen.

D’Rover sinn 16-21. Wéi och bei den Explorer ginn d’Aktivitéiten zesumme geplangt an organiséiert.

Gläichzäiteg kann een och Chef/Responsabel vun enger anerer Branche sinn.

Tembo ass d’Branche fir déi iwwer 21-Jähreg.Gläichzäiteg kann een och
Chef/Responsabel vun enger anerer Branche sinn.

Cheffen organiséieren d’Aktivitéiten an deene verschiddene Branchen. All Branch huet hir Cheffen.
Chef kann een ab 16 Joer ginn.