Wëllefcher

Dëse Programm ass provisoresch an eventuell Ännerunge gi just op der Homepage matgedeelt.

Ce programme est provisoire et les changements seront seulement communiqués sur le site internet.

Programm: 3. Trimester 2018-2019

30. März 2019 Botzaktioun
6.-20. Abrell 2019 Keng Versammlung – Vakanz
27. Abrell 2019 Versammlung – Dschungelgeschicht
04. Mee 2019 KENG Versammlung
11. Mee 2019

Versammlung – Feier

(D´Beaver sinn um Beaver Fun Day)

18. Mee 2019 Versammlung – Scoutsritualer
25. -26. Mee 2019 Weekend
01. Juni 2019 Keng Versammlung – Vakanz
08. Juni 2019 Scoutskiermes
15. Juni 2019 Versammlung – Sportlerbadge

22. Juni 2019

29. Juni 2019

07. Juli 2019

13. Juli 2019

Nationalfeierdag

Versammlung – Kachbadge

Pow-Wow

(Sortie)