Beaver

Dëse Programm ass provisoresch an eventuell Ännerunge gi just op der Homepage matgedeelt.

Ce programme est provisoire et les changements seront seulement communiqués sur le site internet.

Programm 3. Trimester 2018/2019

30. März 2019 Botzaktioun
06. – 20. Abrell 2019 Keng Versammlung – Vakanz
27. Abrell 2019 Versammlung – Dschungelgeschicht
04. Mee 2019 KENG Versammlung
11. Mee 2019 Beaver Fun Day
18. Mee 2019 Versammlung – Scoutsritualer
25.-26. Mee 2019 Weekend
01. Juni 2019 Keng Versammlung – Vakanz
08. Juni 2019 Scoutskiermes
15. Juni 2019 Versammlung – Sportlerbadge
22. Juni 2019

29. Juni 2019

07. Juli 2019

13. Juli 2019

Nationalfeierdag

Versammlung – Kachbadge

Pow-Wow

(Sortie)