Branchen

Fir allen Altersstufe gerecht kënnen ze ginn, ass de Scoutsgrupp a fënnef Branchen opgedeelt, déi hire Programm den ënnerschiddlechen Alterskategorien upassen.

D‘Beaver sinn déi jéngst am Grupp. Si sinn 5-7 Joer al a bei hinnen dréint sech alles drëm, Spaass ze hunn a nei Saachen ze entdecken.
D‘Wëllefcher sinn 8-10 Joer al an erliewen flott Aktivitéiten an an em d’Natur.
D‘Scouten sinn 11-13 Joer al. An der Patrull huet jidderee seng Chargen a jiddereen huet seng Verantwortung ze droen.
D‘Explorer sinn 14-15 Joer al. Hei gëtt et kee Chef méi, mee e Responsablen. D’Décisioune sollen zesumme getraff, den Trimesterprogramm zesummen organiséiert gi kënnen.
D‘Rover sinn 16-20. Wéi och bei den Explorer ginn d’Aktivitéiten zesumme geplangt an organiséiert.
Cheffen organiséieren d’Aktivitéiten an deene verschiddene Branchen. All Branch huet hir Cheffen.
Chef kann een ab 16 Joer ginn.
Tembo ass d’Branche fir déi iwwer 20-Jähreg.
Beschreiwung an offizielle Logo komme no.